Omgangsregels voor alle leden, ouders en bezoekers van de vereniging St. Christoffel en Commitfreerun.

Bij G.V. St. Christoffel doen wij aan Veilig Sportklimaat (VSK). Hierbij wordt sportief gedrag gestimuleerd en onsportief gedrag aangepakt. Een belangrijk onderdeel in het VSK zijn de omgangsregels die gelden voor alle leden, ouders en bezoekers van onze vereniging. Een aantal van deze regels zijn vanzelfsprekend maar wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een aantal onduidelijkheden wegnemen.

Bij het aanmelden als nieuw lid van onze vereniging gaat u akkoord met deze regels.

Om te zorgen voor een fijne sportieve sfeer binnen onze vereniging maken we samen een aantal afspraken over hoe we met elkaar omgaan; we noemen deze afspraken “omgangsregels”. Deze omgangsregels gelden voor alle leden, ouders en bezoekers van onze vereniging.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft en ik val de ander niet lastig.
 3. Ik berokken de ander geen schade.
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik praat MET de ander en niet OVER de ander.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 15. Ik ben zuinig op alle materialen die gebruikt worden en help mee te plaatsen of op te ruimen als mij dat gevraagd wordt.
 16. Ik zorg er voor dat ik op tijd aanwezig ben voor trainingen en wedstrijden zodat niemand op mij hoeft te wachten.
 17. Ik meld mij af als ik bij een training of wedstrijd niet aanwezig kan zijn.
 18. Ik weet dat de trainer een absentielijst bijhoudt van iedere les.
 19. Mijn ouders gaan -vanaf het moment dat ik in groep 3 van de basisschool zit- niet meer met mij mee in de kleedruimte.
 20. Mijn ouders kunnen met de hoofdtrainer een afspraak maken als ze opmerkingen of vragen hebben over de lessen.
 21. Ik sport in de turnkleding zoals beschreven op de website van de vereniging.
 22. Ik draag mijn haren in elastiekjes en ik doe met de trainingen en wedstrijden al mijn sieraden af.
 23. Ik laat geen waardevolle spullen achter in de kleedlokalen/zaal, ik ben mij ervan bewust dat dit op eigen risico is, bij voorkeur laat ik deze thuis.
 24. Ik film en fotografeer niet in de kleedruimtes.
 25. Ik rook niet, ik gebruik geen drugs en geen alcohol in de sporthal.
 26. Als ik nog geen 16 jaar ben en ik wil eerder weg uit een les dan maakt mijn ouder daar een afspraak over met de trainer.
 27. Ik weet dat de trainer nooit alleen met mij in een kleedruimte mag zijn.
 28. Als ik me ziek voel TIJDENS een les dan meld ik dat bij de trainer en wordt er ALTIJD door eerst gebeld met iemand van thuis voordat ik naar huis mag.
 29. De verantwoordelijkheid van de vereniging voor mijn welzijn begint op het moment van aanvang van de training en eindigt direct na de training.
 30. Ik weet dat de trainer mij zal aanspreken als ik me niet gedraag volgens deze afspraken en de trainer zal ALTIJD melding bij het bestuur doen als mijn gedrag -of     dat van mijn ouders- ERNSTIG last veroorzaakt.
 31. Ik mag alleen een traktatie geven als ik in de peuter/kleuter groep zit, in de overige groepen niet.